Іваха Надія Борисівна

Асистент кафедри, к.х.н.

Викладає дисципліни: «Фізична та колоїдна хімія» (лабораторний практикум) для студентів 2-го курсу факультету біотехнології та біотехніки, «Фізична хімія» для студентів 2-го курсу інженерно-фізичного факультету та 3-го курсу інженерно-хімічного факультету.

Основні напрямки наукових досліджень: координаційна хімія, металополімери, синтез нанорозмірних мономерних та полімерних комплексів Ln(III).

Наукова біографія: У 2007 році закінчила магістратуру факультету хімічних технологій Київського національного університету технологій та дизайну за спеціальністю «технологія переробки полімерів». З 2010 року по теперішній час працює в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, де у 2016 році закінчила аспірантуру за спеціальністю «неорганічна хімія».

З 2018 року кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.
З 2018 року працює на посаді асистента на кафедрі фізичної хімії.

Наукових публікацій – 42, з яких 18 статей у наукових фахових виданнях та 2 патенти України на корисну модель.

Індекс Хірша в Scopus – 3, у Google Scholar — 5.

Контакти: ivakhanadiia@gmail.com

Вибрані наукові публікації:

  1. O. Berezhnytska, I. Savchenko, N. Ivakha, O. Trunova, N. Rusakova, S. Smola and O. Rogovtsov Synthesis, characterization and luminescent properties of polymer complexes of Nd(III) with β-dicarbonyl ligands. Nanoscale Research Letters, 2017, 12:338 (doi: 10.1186/s11671-017-2074-0).
  2. Іваха Н.Б., О.С. Бережницька, О.К.Трунова, Н.В. Русакова, І.О.Савченко Cинтез і дослідження моно- та гетероядерних алілацетоацетатів Cu(II) та Nd(III). Український хімічний журнал, 2017, 83, 6, с.73-81.
  3. O.S. Berezhnytska, N.B. Ivakha, I.O. Savchenko, L.I. Zheleznova, E.K. Trunova Cu(II) and Ni(II) β-dycarbonyl complexes as precursors of functional materials. Science and education a new dimension Natural and Technical Sciences, 2017, 14, 132, P.51-56.
  4. Іваха Н.Б, О.С. Бережницька, О.К.Трунова, І.О.Савченко, Смола С.С., Н.В. Русакова. Лантанідні комплекси та полімери алілацетоацетатів Nd (III), Er (III),  Yb (III) як прекурсори люмінесцентних матеріалів. Український хімічний журнал, 2018, 84, 3, с.3-12.
  5. O. S. Berezhnytska, N. B. Ivakha, O. K. Trunova, I. O. Savchenko, and N. V. Rusakova The new NIR-emitting compounds based on β-dicarbonyl ligands Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2018, Vol. 670, №. 1,pp. 20–30
  6. S. Berezhnytska, I. O. Savchenko, N. B. Ivakha, O. K. Trunova, S. S. Smola, and L. I. Zheleznova Near infrared electroluminescence polymeric systems containing b-diketones and lanthanides as emitters for organic light-emitting diodes. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2018, Vol. 670,. № 1, pp. 31–41
  7. Н.Б. Іваха, О.О. Роговцов, О.С. Бережницька, О.К. Трунова Комплекси Nd(III) та Er(III) з новими ненасиченими β-дикетонами. Український хімічний журнал, 2019, 85, 6, с.87-96.
  8. O.S. Berezhnytska, I.O. Savchenko, N.B. Ivakha, O.O. Rogovtsov, O.K. Trunova, N.V. Rusakova Luminescent properties of heterometallic β-dicarbonyl complexes and polymers on their basis Journal of Molecular Structure (2020), V. 1201, p. 127160, https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.127160.
  9. N. B. Ivakha, I. O. Savchenko, O. S. Berezhnytska, N. V. Rusakova, O. K. Trunova Ytterbium metal polymers as precursors of luminescent materials emitting in the near infrared region Applied Nanoscience https://doi.org/10.1007/s13204-020-01342-w