Каменська Тетяна Анатоліївна

кандидат хімічних наук, доцент

 Intellect-сторінку  Розклад занять scholar25 Google Scholar профiль

Викладає дисципліни Фізична хімія для студентів ХТФ ІІІ курсу (І потік)

Науковий напрямок:  Термодинаміка іонних та транспортних процесів в індивідуальних розчинниках

Наукова біографія: У 1988 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія електрохімічних виробництв». Присвоєна кваліфікація за дипломом – інженер хімік-технолог. Після закінчення інституту і до теперішнього часу працює в НТУУ «КПІ» на посадах: інженера кафедри фізичної та колоїдної хімії, асистента кафедри технології органічних речовин та загальної хімічної технології, асистента, старшого викладача, доцента кафедри фізичної хімії. Навчалася в аспірантурі при кафедрі і в 2003 році під керівництвом професора Ю.Я. Фіалкова захистила кандидатську дисертацію з теми «Термодинаміка процесів іонної асоціації та активації рухливості іонів в індивідуальних розчинниках». У 2012 році отримала звання доцента.

 • Загальний науково-педагогічний стаж складає 17 років.
 • Кандидат хімічних наук з 2003 року.
 • Має 36 публікацій, з яких 12 у фахових виданнях.

Контакти:

Вибрані наукові публікації:

 1. Спроба кількісної оцінки вкладу параметрів розчинника у вплив на швидкість реакцій
  мономолекулярного гетеролізу Пономарьов Є, Дрозд Д.М., Каменська Т.А., Шендрик А.М. // Международное периодическое научное издание  “Scientific Look into Future” –  2018. – V.2. – No 9.  P. 88-92; DOI  https://dx.doi.org/1030888/2415-7538.2018-09-2-032
 2. Ponomarev M.E. Nature of normal salt effect in heterolysis reactions. Ponomarev M.E., Kamenska T.A., Shendryk A.M. // Scientific World Journal Issue 12, March URL: http://www.sworldjournal.com/e-journal/j13.pdf (date: 31.03.2017) – P.431-435 – j12-042
 3. Пономарьов М.Є, Дрозд Д.М., Каменська Т.А. Кореляційний аналіз сольватаційних ефектів при сольволізі 4-хлоро-2-пентену. // Научные труды SWorld. Вып. №1 (42), 2016 Том 10. С.  83-87.
 4. Пономарьов М.Є, Дрозд Д.М., Каменська Т.А. Порівняльний аналіз впливу природи розчинника на кінетику гетеролізу 4-бромо-2-пентену та 4-хлоро-2-пентену. // Научные труды SWorld. Вып. № 2 (43), 2016 Том 7. С.  11-15.
 5. Кирсенко Т.В., Каменская Т.А. Влияние продуктов радиолиза воды на вязкость и светорассеяние растворов желатины. // Научные труды SWorld. Вып. №1 (42), 2016 Том 10. С.  69-73.
 6. Пономарьов М.Є., Каменська Т.А. Mechanism of special salt effect. New approach. // Сборник научных трудов SWorld‘2014. «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2014» – Т. . – Вып. 2. – “Химия, медицина, ветеринария и фармацевтика”. – С. 44 – 47.
 7. Пономарьов М.Є. Nature of special negative salt effect. // Сборник научных трудов SWorld‘2014. «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2014» – Т. . – Вып.2 . – “Химия, медицина, ветеринария и фармацевтика”. – С. 47 -50.
 8. Спроба кількісної оцінки вкладу параметрів розчинника у вплив на швидкість реакцій
  мономолекулярного гетеролізу Пономарьов М.Є, Дрозд Д.М., Каменська Т.А., Шендрик А.М. // Международное периодическое научное издание  “Scientific Look into Future” –  2018. – V.2. – No 9.  P. 88-92; DOI  https://dx.doi.org/1030888/2415-7538.2018-09-2-032
 9. Ponomarev M.E. Nature of normal salt effect in heterolysis reactions. Ponomarev M.E., Kamenska T.A., Shendryk A.M. // Scientific World Journal Issue 12, March URL: http://www.sworldjournal.com/e-journal/j13.pdf (date: 31.03.2017) – P.431-435 – j12-042
 10. Пономарьов М.Є, Дрозд Д.М., Каменська Т.А. Кореляційний аналіз сольватаційних ефектів при сольволізі 4-хлоро-2-пентену. // Научные труды SWorld. Вып. №1 (42), 2016 Том 10. С.  83-87.
 11. Пономарьов М.Є, Дрозд Д.М., Каменська Т.А. Порівняльний аналіз впливу природи розчинника на кінетику гетеролізу 4-бромо-2-пентену та 4-хлоро-2-пентену. // Научные труды SWorld. Вып. № 2 (43), 2016 Том 7. С.  11-15.
 12. Кирсенко Т.В., Каменская Т.А. Влияние продуктов радиолиза воды на вязкость и светорассеяние растворов желатины. // Научные труды SWorld. Вып. №1 (42), 2016 Том 10. С.  69-73.
 13. Пономарьов М.Є., Каменська Т.А. Mechanism of special salt effect. New approach. // Сборник научных трудов SWorld‘2014. «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2014» – Т. . – Вып. 2. – “Химия, медицина, ветеринария и фармацевтика”. – С. 44 – 47.
 14. Пономарьов М.Є. Nature of special negative salt effect. // Сборник научных трудов SWorld‘2014. «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2014» – Т. . – Вып.2 . – “Химия, медицина, ветеринария и фармацевтика”. – С. 47 -50.