Технічний аналіз продуктів харчування та косметичних засобів

Виробництво якісних харчових добавок, продуктів та косметичних засобів неможливо без проведення контролю якості сировини, напівфабрикатів і готових виробів. Широкий асортимент харчової та косметичної промисловості обумовлює і використання великої різноманітності сировини, яка відрізняється за складом та властивостями. При цьому необхідно враховувати, що якість продукції закладається при заготівлі сировини для виробництва продукції. Для цього необхідно забезпечити можливість вимірювання відповідних параметрів з встановленою точністю і використання отриманої інформації для управління технологічними процесами та забезпеченні якісного продукту.

Якість харчових добавок, продуктів та косметичних засобів зазвичай залежить не тільки від харчової цінності чи косметичного ефекту, але й від фізико-хімічних властивостей складових компонентів при їх отриманні та зберіганні, які суттєво впливають на споживчу здатність. При оцінці якості складових компонентів для продуктів харчування та косметичних засобів важливу роль відводять технічний аналізу, який здійснюють за допомогою органів органолептичних та інструментальних методів аналізу. Застосування технічного аналізу дозволяє комплексно вивчити структуру, склад і властивості харчової сировини та продуктів його переробки для об’єктивної оцінки їх якості та безпеки. Безпека продукції та сировини є однією з вирішальних складових економічної безпеки кожної держави й визначається спроможністю країни ефективно контролювати виробництво й ввезення безпечного та якісного продовольства на загальновизнаних у світі засадах. Ця сфера діяльності у суспільстві має надзвичайно важливі гуманітарний, соціальний, економічний і політичний аспекти. Більш того сучасні промислові підприємства не можуть досягти високих техніко-економічних показників без організації технічного контролю виробництва на всіх його стадіях. Технічний контроль виробництва включає в себе контроль якості продукції і перебігу технологічного процесу для запобігання браку і забезпечення встановленого стандартами і технічними умовами якості виробів, що випускаються. Для цього контрольними операціями на підприємствах є: перевірка якості сировини , що поступає на підприємство,  а також напівфабрикатів; якість кінцевих продуктів, технологічних режимів виробничого процесу. Сучасні технічні методи дослідження незамінні для встановлення відповідності сировини дійсним стандартам чи заявленим виробником критеріям якості сировини, виявлення шкідливості харчової сировини у зв’язку з можливим попаданням в них різних хімічних сполук, що застосовуються для боротьби з шкідниками сільського господарства. Крім того, вони дозволяють глибоко вивчити склад і властивості складових компонентів для виготовлення продуктів харчування та косметичних засобів, їх якість і харчову цінність, спрогнозувати зміну якості при технологічному процесі, встановити способи зберігання і строки використання.

 • Лабораторна робота № 1 Аналіз натрію гідрокарбонату.Мета роботи. Визначити органолептичні та фізико-хімічні показники гідрокарбонату натрію різних ґатунків. Визначення масової частки вологи. Визначення масової частки гідрокарбонату натрі. Визначення масової частки карбонату натрію в гідрокарбонаті натрію.
 • Лабораторна робота № 2 Аналіз якості лимонної кислоти. Мета роботи. Визначити органолептичні та фізико-хімічні показники лимонної кислоти.Визначення масової частки лимонної кислоти. Визначення масової частки золи. Ідентифікація лимонної кислоти. Ідентифікація основана на методах якісного визначення іонів водню (кисле середовище) та цитрат-іонів.Тест на іони водню. Тест на цитрат іони. Випробування на фероцианіди.  Випробування на залізо.
 • Лабораторна робота № 3.Аналіз якості молочної кислоти. Визначити органолептичні та фізико-хімічні показники молочної кислоти. Визначення масової частки загальної молочної кислоти і молочної кислоти, яка визначається прямим титруванням.Проба на лимонну, щавлеву, фосфорну і винну кислоту. Проба на редукуючі властивості. Проба на легкозвуглюючі сполуки.
 • Лабораторна робота №4. Аналіз кислоти нікотинової. Визначити органолептичні та фізико-хімічні показники молочної кислоти. Опанувати метод кислотно-основного титрування відносно до органічних сполук. Провести технічний аналіз кислоти нікотинової. За результатами аналізу оформити аналітичний паспорт.Визначення органолептичних показників нікотинової кислоти. Встановлення автентичності нікотинової кислоти. Випробування на нітрати. Кількісне визначення нікотинової кислоти.
 • Лабораторна робота № 5. Аналіз тіаміну хлориду. Аналіз тіаміну хлориду. Встановлення автентичності тіамін хлориду.Кількісне визначення тімін хлориду.
 • Лабораторна робота № 6. Аналіз субстанції сахарину розчинного. Визначити якість субстанції сахарину розчинного. Провести аналіз субстанції сахарину розчинного, визначити його кількісний вміст.Встановлення автентичності сахарину.Встановлення лужності сахарину.Випробування сахарину на чистоту.Втрата маси при висушуванні.Кількісне визначення.
 • Лабораторна робота № 7. Аналіз аскорбінової кислоти.Мета роботи. Провести технічний аналіз аскорбінової кислоти. Визначення органолептичних показників аскорбінової кислоти.Кількісне визначення.
 • Лабораторна робота № 8. Аналіз харчового ароматизатору. Провести технічний аналіз ваніліну та етилваніліну. Визначити якість харчового ароматизатора ваніліну розчинного.  Визначення органолептичних показників ваніліну. Визначення розчинності ваніліну у воді та спирті.
 • Лабораторна робота № 9. Аналіз синтетичного харчового барвника.Визначити якість харчового синтетичного барвника індигокарміну (Е132). Визначення органолептичних показників індигокарміну.Визначення масової частки барвника.  Визначення рН водного розчину барвника і стійкість кольору від зміни рН.
 • Лабораторна робота № 10. Аналіз натурального харчового барвника. Визначити якість натурального червоного барвника карка де.   Органолептичні визначення.Визначення розчинності: Визначення масової частки сухих речовин. Визначення рН барвника. Визначення кислотності натуральних барвників. Експрес-метод визначення природи барвника.
 • Лабораторна робота № 11. Аналіз синтетичного азобарвника.Визначити якості синтнтичного червоного барвника понсо Органолептичні визначення.Експрес-метовизначення природи барвника. Визначення масової долі речовин, що екстрагуються ефіром. 3Визначення кількості забарвлюючих речовин. Визначення вмісту хлоридів у барвнику.Визначення рН водного розчину барвника і стійкість кольору від рН.