Затвердження до захисту дисертації

17 вересня 2014 р. на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д26.003.13 комісія затвердила до захисту дисертаційну роботу аспірантки кафедри фізичної хімії Воробйової Вікторії Іванівни на тему ; “Комбінаційні леткі інгибітори атмосферної корозії сталі на основі рослинної сировини”, що подана на здобуття вченого ступеня кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів, захист металів від корозії.